Att bli kommunalpolitiker
Hur blir man politiker?
Så fungerar den svenska demokratin
Vad gör en politiker?
Historien om svensk politik
Politiskt styre i Danmark
Danmarks största partier