Arkiv
Taggar


Bakom löpsedlarna – den sjuka svenska vården

Den mediala rapporteringen kring vård- och omsorgsföretaget Carema har den senaste tiden varit massiv. Mycket har kretsat kring företagets skötsel, eller brist på detsamma, av äldreboendet Koppargården i Stockholm. Men förutom fruktansvärda historier om hur illa gamla människor farit, har det också ifrågasatts hur vinstdrivande företag ägda av riskkapitalbolag överhuvudtaget kan få bedriva vård och omsorg i Sverige.

Jag har själv jobbat i över två och ett halvt år på just ett sådant vinstdrivande, riskkapitalbolagsägt företag – Attendo.

Under den tiden hade vi, lindrigt sagt, vår beskärda del av medieuppmärksamhet kring händelser i verksamheten. Ibland var de negativa skriverierna välförtjänta. Alla som någonsin besökt t ex ett äldreboende eller en daglig verksamhet för människor med funktionshinder, vet att det händer saker hela tiden på sådana ställen. Och ibland går det riktigt snett. Det kan vara stressigt, olyckor kan inträffa, och människor – även erfaren, betrodd personal – kan bete sig illa.

Men det finns några viktiga saker att komma ihåg. För det första är sådant här undantag. Det är generellt oerhört hög klass på svensk vård och omsorg. För det andra är, med Stig-Björn Ljunggrens ord, det som står i tidningen förvisso oftast sant – men det är inte sanningen. Det finns alltid saker som inte kommer fram; sådant som ger varje historia lite fler nyanser än vad som vanligen ryms i nyhetsrapporteringen. För det tredje inträffar olyckor, felbedömningar och missgrepp från personal i all vård- och omsorgsverksamhet – avsett driftsform. Att tro att privata entreprenörer per definition skulle vara sämre utförare än kommuner och landsting är bara idioti.

Men när det blir en sådan uppmärksamhet kring ett företag som Carema och deras äldreboende Koppargården, riskerar debatten att bli väldigt ensidig. Jag har hittills inte läst en enda artikel eller sett något reportage på tv som granskat hur förhållandena var på Koppargården innan Carema fick ansvaret för driften. Hur såg det t ex ut under den tidigare entreprenören? Eller när verksamheten drevs av Stockholms stad? Om allt inte var frid och fröjd då så finns det kanske skäl att fråga sig om det är något annat än dagens entreprenör det är fel på.

I spåren av en ensidig rapportering följer också politiker med enkla lösningar. Från mitt eget socialdemokratiska parti höjs nu röster för att lagstifta mot vinstintressen inom vård och omsorg. Med all respekt så tror jag inte att det är en framkomlig väg. Privata företag som bedriver vård- och omsorg gör ekonomiska vinster av i huvudsak ett enda skäl: de offentliga utförarna driver inte verksamheten särskilt effektivt. Under de dryga 20 år som svenska kommuner lagt ut vård och omsorg på entreprenad så har entreprenörerna visat att man kan förbättra kvaliteten och samtidigt göra det till en lägre kostnad för skattebetalarna.

De som kan något om företagande vet också att vinster är väldigt lätta att dölja. De kan exempelvis delas ut som styrelsearvoden eller bonusar, och plötsligt så framstår det ekonomiskt framgångsrika företaget som icke-vinstdrivande. På vad sätt skulle detta göra verksamheten bättre?

Men uppenbarligen finns det brister i svensk vård och omsorg i dag. Jag har några förslag till lösningar:

1) Bättre upphandlingar. När kommuner och landsting i dag lägger ut verksamheter på entreprenad så är de i allmänhet väldigt dåliga på att ställa vettiga krav på utförarna. Och då menar jag inte att varenda detalj i hur driften ska skötas borde regleras minutiöst. Men genom att ställa rimliga krav så visar också kommunen eller landstinget engagemang i den verksamhet man låter någon annan driva, snarare än att avhända sig ansvaret för den. Trots pratet om ”kvalitetsupphandlingar” vinner i de allra flesta fall de budgivare som lägger det lägsta budet.
2) Bättre kontroll. Det finns i dag en mängd olika tillsynsmyndigheter som granskar driften av vård och omsorg i Sverige. Allt som oftast kommer kraven från dessa i mer eller mindre direkt konflikt med varandra. Samtidigt riskerar vissa saker inte granskas alls, eller med väldigt dåliga mätinstrument. En ordentlig översyn av tillsynen vore bra för såväl brukare/patienter som för skattebetalarna och utförarna.
3) Utbildningssatsningar. Inom vård- och omsorgsvärlden jobbar det väldigt många med lång erfarenhet men med bristande formell kompetens. De tenderar att försöka göra sina arbetsuppgifter som de en gång lärt sig, oavsett nya direktiv från myndigheter eller chefer. Här borde det till en rejäl satsning på kunskapslyft för att höja kompetensen och öka kvaliteten. Det öppnar samtidigt för löneökningar och nya karriärvägar för personalen.

* * *

Och för att förtydliga: sedan jag slutade jobba på Attendo så har jag i omgångar gjort en del jobb för företaget som konsult. Framförallt har det handlat om att rycka in på pressjouren i väntan på att en ny presschef skulle anställas. Jag har dock inget uppdrag för Attendo, Carema eller något annat vårdföretag i dag. Det jag skriver här är mina egna åsikter, och de är inte till salu.

Andra skriver intressant om , , .

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

14 kommentarer till ”Bakom löpsedlarna – den sjuka svenska vården”

 1. Ulrika Hall skriver:

  Det du skriver stämmer tyvärr allt för bra med mina upplevelser som brukare / patient under 40 år i Svensk sjukvård.

  Jag skulle vilja lägga till nedanstående till dina tre punkter:
  1) Har personen/personerna som sköter upphandlingen kompetens för just den upphandlingen?
  2) Fråga de som vet (anställda, brukare & anhöriga) anonymt för att få mer sanningsenliga svar utan rädsla.
  3) Mer utbildning i inlevelse, respekt och empati för alla i ”vårdapparaten” även läkarna.

  • admin skriver:

   Har inte så stor egen erfarenhet av sjukvården att jag vågar yttra mig om den, men det finns nog skäl att tro att det ser ungefär likadant ut där som inom vården och omsorgen. Och dina tillägg låter mycket vettiga.

 2. Alfred skriver:

  Åh herregud, så mycket nyliberal bullshit! Jag känner inte alls igen mig någonting av det du påstår. Allt administrativt overhead + att verksamhetspengar går till vinster = i 99% av fallen innebär att privat drift blir mycket mer ineffektivt per krona (för det är väl så du mäter?) Det är mycket mer intressant här att diskutera varför socialdemokratin fullständigt har tappat allt som är socialdemokrati.

  • admin skriver:

   Alfred, exakt vad i det jag skriver är nyliberalt? Att kommuner borde bli bättre på att ställa krav när de gör upphandlingar? Att tillsynen av verksamhet som man lagt ut på entreprenad borde vara bättre? Eller att det borde satsas rejält på kompetensutveckling av personalen inom vård och omsorg?

 3. Henrik skriver:

  Jag håller helt med om att privata utförare kan tillföra mycket. Däremot har jag inte sett några beräkningar på hur stora effektivietsförluster de nödvändiga upphandling och kontrollprogram genererar jämfört med att bedriva verksamheten i egen regi?

  • admin skriver:

   Nej, några sådana beräkningar har jag inte heller sett. Och det är väl ett generellt problem, vilket även SNS uppmärksammat, att det saknas ordentlig forskning på det här området.

 4. […] Care och kallar sig för Socialdemokrat, vägrar se de här problemen vinster i vården. Istället föreslår han bättre upphandlingar, mer kontroll och mer […]

 5. […] det gäller Carema skriver han verkligen insiktsfullt och visat att han vet vad han pratar om. Det ger respekt och […]

 6. Bra sammanfattat och uttryckt. att en diskussion kring svensk äldreomsorg behövs och hur den skall skötas är essentiell om vi skall fortsätta ligga i topp. utföraren i sig är oviktig utan viljan att se individen det viktiga för när jag kommer så pass att jag behöver den omsorgen så skall jag fan respekteras som den jag är. Jonas B har nog missuppfattat vad demokratisk socialism är för något och blandar ihop ett socialdemokratiskt tänkande med komunism!

 7. M. E. skriver:

  Vad tycker Jonas Morian om Attendo Care? Jonas Morian och Attendo Care, är det också en elefant i rummet?

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4814367

  jag tänker då i förhållade till (S). eller är det alldeles rumsrent nu i (S) med att ha samma modell överallt i samhället?

  i skottland har de med framgång slutat med sådant ”vinstdrivande”:

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3174502.ece

  • admin skriver:

   Jag slutade jobbet på Attendo i våras och har sedan dess bara hoppat in under några veckor för att avlasta pressjouren i väntan på att en ny presschef skulle hinna börja. Har därför ingen större kunskap om händelser i verksamheten man bedriver. Men missnöje med sparkrav, bemanning och schemaläggning är ju inget ovanligt i vården – oavsett driftsform eller entreprenör. Min uppfattning är att det är bra med en mångfald av utförare och valfrihet för såväl brukare som personal. Denna uppfattning delas såvitt jag vet också av socialdemokraterna. Sedan kan man ha synpunkter på tillsyn, kontroll etc. Jag hoppas att den nu pågående debatten resulterar i mer resurser till vården och ett större ansvarstagande från upphandlande kommuner och myndigheter för tillsynen av den verksamhet man lägger ut på entreprenad.

 8. […] Det här visar också pro­ble­ma­ti­ken bakom pri­va­ti­se­ring. Med det sagt så har det också fun­nits (och finns) effek­ti­vi­tets­pro­blem i (vård-)organisationer som drivs i offent­lig regi. Lösningen är bättre upp­hand­lingar och kon­trol­ler (dess­utom skulle det inte skada att täppa till hålet med lån från off-shorebolag till höga rän­tor som ger vins­ter som flyt­tas utom­lands). Läs även Jonas Morians fun­de­ringar base­rat på hans erfa­ren­het av att ha job­bat med At…. […]

 9. […] Det är inte förhandlingsbart att missköta det! Media: DN, SVT, Folket,Jonas Morian ger en bild […]

Kommentera